algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het aangaan van een online of praktijk traject, wij zorgen zo voor duidelijkheid voor honden eigenaar zo ook de hondencoach.  Bij het niet na gaan van de algemene voorwaarden zullen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden zo ook geen geldbedrag, deze overeenkomst is daarom geheel symbolisch te noemen.

 

I.   Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de hondencoach en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.

 2. De hondencoach zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.

 3. De hondencoach zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.

 4. Iedere vorm van klacht, hetzij op de gedragstherapie, graag vermelden binnen redelijke periode.

II.   Adviezen, therapieën en training

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van zijn hond advies vragen aan de hondencoach.

 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de hondencoach.

 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de hondencoach

 4. . De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, 

 5. De hondencoach kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van (probleem)gedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de hondencoach enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.

 6. De hondencoach behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

 7. Gemaakte afspraken tussen de hondencoach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd, gelieve niet later afzeggen of wijzigen indien dit 2 keer voorkomt, is de hondencoach gemachtigd de client te weigeren.

 8. Indien er mondeling of digitaal afspraken zijn gemaakt en toegezegd met betrekking tot het versturen van benodigd documenten (video, audio, vragenlijst) is de bezitter/eigenaar verplicht deze 24 uur van tevoren op te sturen indien dit niet gebeurd zal de afspraak geannuleerd worden. Bovenstaande (nummer 7) is van toepassing bij noodgedwongen annuleren.     
 9. Bij regen/onweer of heftige storm of anders, mag de hondencoach het consult annuleren.                                                      
 10. Alle door de hondencoach versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privétraining en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondencoach verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.